Certifikace

KVALITA A CERTIFIKACE PELETCertifikovaná peleta odpovídá parametrům diktovaným certifikační organizací. Kvalita a typ pelet závisí jak na surovinách, tak na technologii výroby. Dřevěné pelety s vysokým obsahem kůry mají obvykle tmavou barvu, zatímco pelety vyrobené ze dřeva bez kůry mají světlou barvu. Co se týká barvy, má zásadní význam sušení: během tohoto procesu, například řezanina může být sežehnuta a v takovém případě se bílá barva změní na šedou. To však nemá vliv na palivové schopnosti pelet, jako zdroje tepelné energie, obsah popele, odpor a abrazi.Certifikační předpisy se v jednotlivých zemích liší, například:Rakousko- ONORM  7135.Německo – DIN 51731 a DIN plus.Velká Británie – The British BioGen Code of Practice for biofuel (pellets)Spojené Státy Americké – Standard Regulations & Standards for Pellets in the US: The PFI (pellet)Švýcarsko – SN 166000Švédsko – SS 187120V současné době na Ukrajině a v Rusku neexistují standardy kvality pelet. Chybí také na legislativní úrovni požadavky týkající se povinné certifikace podobných výrobků. Výrobci na Ukrajině a v Rusku se orientují hlavně na německý standard DIN plus. Od 1. ledna 2010 jsou v Evropě platné nové standardy kvality palivových granulí (EN 14961-2), které budou potvrzeny mezinárodním certifikátem EN plus. ENPLUSSystém certifikace ENplus vznikl v roce 2011 díky dohodě v rámci EPC (European Pellet Council) a těší se tedy podpory celého evropského výrobního systému pelet.Schéma certifikace je založeno na předpisu EN 14961-2 a má za cíl rozšířit do celé Evropy kvalitní dřevěné pelety jako energetický zdroj pro neprůmyslové využití.Klíčovou výhodou certifikace ENplus je, že kvalita pelet je sledována v celém procesu, zahrnujícím výrobu, skladování a dopravu až k finálnímu spotřebiteli.Nejen certifikované peletyCertifikace ENplus předpokládá kontrolu i výrobní soustavy a přijetí specifických procedur, které umožňují získat v čase pelety vždy vysoké kvality.Kdo vede certifikaci? Certifikace ENplus je řízena přímo asociacemi zástupců zájmů odvětví své země, spojených do EPC vytvořeného uvnitř AEBIOM (European Biomass Association), vlastníka licence pro označení ENplus.